Finnish Manor

Canada | Finland

finnish-manner-bannor

 

Since 1975, the Finnish Manor has provided care and comfort for countless seniors and their families. During these years, staff, volunteers and families have come together to provide a safe and loving home for seniors in need of care and housing. While the faces at Finnish Manor have changed over the years, the vibrant sense of community that they have collectively built at Finnish Manor has flourished.

On August 21, 2015, the Finnish Canadian Rest Home Association announced the sale of the Finnish Manor to the Jubilee Multi-Generational Housing Society.

The Finnish Canadian Rest Home Association would like to express its gratitude to the countless people who have given of themselves over the years to bettering the lives of seniors in need. Their professionalism, compassion and generosity have touched the lives of so many people at the Finnish Manor.

 

Finnish Manor

3460 Kalyk Avenye

Burnaby, B.C. V5G 3B2

Phone: (604) 434-2666

Fax: (604) 439-7448

 

Vuodesta 1975 lähtien Finnish Manor on tarjonnut hyvinvointia ja hoitoa lukemattomille vanhuksille sekä heidän perheilleen. Näiden vuosien aikana henkilökunta, vapaaehtoiset ja perheet yhdessä ovat tarjonneet turvallisen ja luotettavan kodin hoidon ja asunnon tarpeessa oleville vanhuksille. Vaikka ihmiset Finnish Manorilla ovatkin vuosien aikana vaihtuneet, on heidän yhteisesti rakentamansa elinvoimainen yhteisö kukoistanut.

Elokuun 21.päivänä 2015 Suomalais-Kanadalainen Lepokotiyhdistys julkisti  Finnish Manorin myynnin Jubilee Multi-Generational Housing Societylle.

Suomalais-Kanadalainen Lepokotiyhdistys haluaa kiittää niitä lukemattomia ihmisiä, jotka ovat pyyteettömästi toimineet parantaakseen vanhusten elämänlaatua. Heidän ammattitaitonsa, myötätuntonsa ja anteliaisuutensa ovat koskettaneet hyvin monien Finnish Manorin asukkaiden elämää.

 

Finnish Manor

3460 Kalyk Avenye

Burnaby, B.C. V5G 3B2

Phone: (604) 434-2666

Fax: (604) 439-7448