Canada | Finland

finnish-manor-independentliving-banner

Our Association

The Finnish Canadian Rest Home Association (FCRHA) is a not-for-profit, charitable organization whose main focus is operating licensed residential care facilities and providing affordable housing mainly for seniors.

In 1958, a concerned group of Finnish immigrants saw a need in their community to provide safe and affordable housing as well as quality care for the elderly and frail..

Today we continue the founders’ legacy by honouring our Finnish heritage and the contribution of hundreds of volunteers since 1958 while adapting to changing demographics and needs within our own community and the community at large.

Governance and oversight of all operations is provided by a volunteer 12 member Board of Directors.

Lepokotiyhdistyksemme

Yleiskatsaus

Suomalais-Kanadalainen Lepokotiyhdistys on voittoa tuottamaton hyväntekeväisyysyhdistys jonka päätarkoitus on pitää toiminnassa hoitolaitoksia ja järjestää enimmäkseen vanhuksille tarkoitettuja edullisia asuntoja.

Vuonna 1958 ryhmä huolestuneita Suomalaisia siirtolaisia huomasi että yhteisölle oli tarpeellista hankkia turvallisia ja edullisia asuntoja sekä korkealaatuista hoitoa heikkokuntoisille vanhuksille.

Tänä päivänä me jatkamme toimintaa kunnioittaen sekä perustajajäsenten näkemystä että Suomalaista perintöä, ja satojen vapaaehtoisten työtä vuodesta 1958 lähtien. Muuttuvan väestötilanteen mukana yhdistyksemme sopeutuu uusiin olosuhteisiin niin omassa ryhmässämme kuin suuremmassa yhteisössäkin.

Yhdistyksen hallinnollinen johto ja toiminnan valvonta on 12-henkisen vapaaehtoisen johtokunnan jäsenen vastuulla.