Canada | Finland

finnish-manor--faq

Frequently Asked Questions

What steps do I have to take to have my loved one move to the Finnish Home?

The first step is to contact your Health Authority to have a standardized assessment of your loved one’s care needs done. Read more…

How long is the waitlist for the Finnish Home?

All residential care is based on the Priority Access system. This means that the people with the greatest need for residential care get priority placement in the first appropriate care facility in their health region that has a room available. It is difficult at any given time to know when an appropriate bed meeting your loved one’s needs will become available.

For public-funded facilities there are no waiting lists. An assessment is the first step in assessing the need to be in care. The assessment is completed and the individual requiring care is placed on a first available and appropriate vacancy list. Priority is given to those persons deemed to be the highest need and who are at the greatest risk.
Following the first available vacancy and once the person is in care at a facility, the resident may request his or her name go on the wait transfer list at a facility of his or her choice.

My loved one is in the hospital and can’t go home. How do I move him to the Finnish Home?

The first person to contact is the Hospital Social Worker where your loved one is located. The Hospital Social Worker will facilitate your loved one’s move to residential care.

Are there any private pay beds in the Finnish Home?

All Finnish Home care beds are subsidized by Vancouver Coastal Health Authority. There are no private pay beds at the facility.

Can I tour the Finnish Home before admitting my loved one?

Absolutely. You are making a very important life decision. We want the Finnish Home to be a good fit for your family and loved one. Please consider arranging a tour by contacting our front office. Come see first-hand how we provide loving and compassionate care.

My loved one speaks Finnish. Are all your services available in Finnish?

While not all services are available in Finnish, Finnish speaking staff are rarely more than a few steps away.

My loved one only speaks Finnish and needs care in Finnish. How can I have her move to the Finnish Home?

Make sure that you communicate your loved one’s language needs to your Home Health Case Manager.

Can I visit my loved one whenever I want?

We encourage family and friends to be active in our residents’ lives. Talk to our supportive staff about daily routines and special events that you’d like to be part of.

What special services does the Finnish Home provide?

Click here for services provided at the Finnish Home.

How can I support the Finnish Canadian Rest Home Association?

The Finnish Canadian Rest Home Association (FCRHA) welcomes your support. Whether you support us by making a donation, becoming a volunteer, or becoming a member, your support shows that you value the work of the FCRHA.

Usein Kysyttyä

 

Mitä voin tehdä että saan lähimmäiseni hoitoon Finnish Home hoitolaitokseen?

Kaikkein ensiksi ota yhteyttä paikalliseen Health Authority virastoon joka voi suorittaa lähim-mäisesi terveydentilan arvioinnin ja mahdollisen hoidon tarpeen. Lue lisää…

Miten pitkä jonotuslista on Finnish Home hoitolaitokseen?

Hoitolaitokseen pääsy perustellaan ns. ”tärkeysjärjestys” menetelmällä. Tämä tarkoittaa sitä että henkilöt joilla on suurin tarve pyritään sijoittamaan mahdollisimman nopeasti ensimmäiseen soveltuvaan alueen hoitolaitokseen jossa on vapaa huone. On erittäin vaikeaa ennustaa koska sopiva vuodepaikka voisi vapautua lähimmäistäsi varten.

Yhteiskunnan rahoittamiin hoitolaitoksiin ei ole olemassa jonotuslistaa. Henkilö joka mahdol-lisesti on hoidon tarpeessa pitää ensin arvioida ja hänen terveydentilansa tutkia. Kun tämä on selvitetty, henkilöt jotka tarvitsevat hoitoa huomioidaan, ja henkilö joka kipeimmin tarvitsee hoitopaikkaa tai on riskialtis pääsee ensimmäiseen vapaaseen paikkaan.

Henkilö joka on näin sijoitettu hoitolaitokseen, voi sen jälkeen anoa siirtoa johonkin muuhun, itse valitsemaansa hoitolaitokseen.

Lähimmäiseni on sairaalassa ja ei pääse enää kotiinsa asumaan. Miten saan muutettua hänet Finnish Home hoitolaitokseen?

Kaikkein ensiksi ota yhteyttä sen sairaalan sosiaalityöntekijään jossa lähimmäisesi on. Sosiaalityöntekijä voi auttaa siinä että lähimmäisesi pääsee hoitoon.

Onko Finnish Home hoitolaitoksella hoitopaikkoja jotka voi maksaa yksityisesti?

Kaikki hoitopaikat Finnish Home laitoksessa ovat yhteiskunnan rahoittamia. Vancouver Coastal Health rahoittaa Finnish Homen toiminnan. Yksityisesti rahoitettuja hoitopaikkoja ei ole.

Onko mahdollista tutustua Finnish Home hoitolaitokseen ennenkuin teemme järjestelyjä heidän mahdollisesta muutostaan?

Ehdottomasti! Olet tekemässä yhtä elämän tärkeistä päätöksistä. Haluamme että lähimmäisesi muutto Finnish Home hoitolaitokseen on hyvä valinta joka sopii kaikille osa-puolille. Harkitse asiaa, ja järjestä tutustumiskierros niin voit itse todeta miten myötätuntoinen ja hyvä järjestämämme hoito on.

Lähimmäiseni puhuu suomea. Toimivatko kaikki palvelut suomeksi?

Vaikka kaikkia palveluita ei ole mahdollista suorittaa Suomeksi, on harvinaista että joku Suomea puhuva työntekijä ei olisi lähellä.

Lähimmäiseni puhuu ainoastaan suomea ja tarvitsee suomenkielistä hoitoa. Miten saan muutettua hänet Finnish Home hoitolaitokseen?

Varmista että kerrot viranomaiselle, oletettavasti Home Health Care Managerille, jo arviointivaiheessa että lähimmäisesi puhuu ainoastaan suomea.

Voinko vierailla lähimmäiseni luona koska vaan haluan?

Me kannustamme perheitä ja ystäviä osallistumaan aktiivisesti asukkaiden elämään. Keskustele hoitohenkilökunnan kanssa päivittäisistä rutiineista ja erikoistapahtumista joihin voit osallistua.

Minkälaisia erikoispalveluja Finnish Home tarjoaa?

Klikkaa tähän – Finnish Home palvelut

Miten voin antaa tukeni Suomalais-Kanadalaiselle Lepokotiyhdistykselle?

Suomalais- Kanadalainen Lepokotiyhdistys toivoo tukeasi. Kun tuet meitä joko lahjoituksella, tekemällä vapaaehtoistatyötä, tai liittymällä jäseneksi kannatuksesi näyttää meille että arvos-tat Yhdistyksen työtä.