Canada | Finland

The Board

Back Row: Ilkka Kaarremaa, John Haavisto, Raimo Väre, Jyrki Lumme, Peter Antturi. Front Row: Leena Venalainen, Michelle Madsen, Brenda Kvist, Karen Renfors Quarin. Missing: Asko Sorila, Jim Noso

The Finnish Canadian Rest Home Association is governed by a 12-member volunteer board. It meets on the second Wednesday of every month.

Our mission is to provide care, housing and support to seniors, respecting our Finnish heritage.

Contact the Board of Directors at:

FCRHA Board of Directors
2288 Harrison Drive
Vancouver, B.C.
V5P 2P6
(604) 325-8241
Fax (604) 325-2394

 

 

 

FCRHA-logo-webJohtokunta

Suomalais-Kanadalaisen Lepokotiyhdistyksen johdossa on 12-henkilön johtokunta joka toimii yhdistyksen ja jäsenien hyväksi. Johtokunnan jäsenet ovat kaikki vapaaehtoisia työntekijöitä. Johtokunnan kokoukset pidetään joka kuun toisena keskiviikkona.

Lepokotiyhdistyksen päätarkoitus on pitää huolta maanmiehistä jotka tarvitsevat apua, kunnioittaen samalla suomalais-syntyisten vanhusten perinteitä.

Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa:

FCRHA Johtokunta
2288 Harrison Drive
Vancouver, B.C.
V5P 2P6