Canada | Finland

finnish-manor--volunteering

 

Volunteer

I slept and I dreamed that life is all joy. I woke and I saw that life is all service. I served and I saw that service is joy. Khalil Gibran

 Life is a gift, and it offers us the privilege, opportunity, and responsibility to give something back by becoming more. Anthony Robbins

The work of volunteers started the Finnish Canadian Rest Home Association (FCRHA) in 1958 and it continues to be the backbone of the organization. By volunteering your time and energy to the Finnish Canadian Rest Home Association, you show your appreciation for the generations who built our community and you contribute your time where it is valued.

The Finnish Canadian Rest Home Association offers a wide range of volunteer opportunities where diverse talents can enhance the lives of others.  Volunteers visit residents, lend a sympathetic ear, bring the warmth of a pet to others’ lives, entertain, assist with special events such as outings and seasonal celebrations, bake, build, garden, or otherwise create!

Perhaps you have a talent and some time to share where it is appreciated.  Please call us at  the Finnish Home to discuss how you can fit in.

We look forward to hearing from you.

Ryhdy vapaaehtoistyöhön

Olen vapaaehtoistyöntekijä.   Nautin työstäni.

Annikki Lintunen

Suomalais-Kanadalainen Lepokotiyhdistys aloitettiin vapaaehtoistyön varassa vuonna 1958

ja tuo vapaaehtoisuus on tukipylväs minkä varassa yhdistys toimii. Käyttäen aikaasi ja energiaasi vapaaehtoisena yhdistyksen hyväksi kunnioitat menneiden sukupolvien työtä yhteisömme hyväksi ja näin teet osasi arvostettuun työhön.

Suomalais-Kanadalainen Lepokotiyhdistys tarjoaa monia eri mahdollisuuksia vapaaehtoiseen työ-hön, ja voit käyttää monipuolisia kykyjäsi parantaaksesi toisten ihmisten elämänlaatua.  Vapaaeh-toiset auttajat vierailevat potilaitten luona, myötätuntoisesti kuuntelevat, tuovat lemmikki eläi-men piristämään vanhuksen päivää, viihdyttävät, auttavat tapahtumissa kuten esimer-kiksi huvimatkoilla ja eri vuodenaikojen juhlissa, leipovat, rakentavat, tekevät puutarhatöitä tai luovaa työtä.

Sinulla voi olla lahjoja ja aikaa joita voisit käyttää siellä missä sitä arvostetaan. Ole hyvä ja soita  Finnish Home  puhelinnumeroon niin voimme keskustella siitämiten saamme sinut mukaan toimintaamme.

Odotamme innolla yhteydenottoasi.