Canada | Finland

Facilities

Throughout its history, the goal of the Finnish Canadian Rest Home Association (FCRHA) has been to make a positive contribution to the community through the provision of quality licensed residential care and housing to seniors.

 

Finnish Home

Koskela

 

Our Facilities

Finnish Home is a two-story non-profit complex care facility conveniently located in South Vancouver, B.C. Finnish Home was rebuilt in 1995 and features 64 private rooms, 11 of which are in a secure Special Care Unit for residents with dementia. Finnish Home offers common areas on both floors, spacious dining areas as well as wide open spaces and an abundance of natural light. Round the clock nursing care is available. Nursing stations are situated on both floors.

Next to Finnish Home are two independent living buildings for seniors. Click for more information.

Koskela: Thanks to the foresight and generosity of Mr. and Mrs. Koski, the Finnish Canadian Rest Home Association became the beneficiary of the Koskis’ nearly 5 acre property just north of Coquitlam Centre in 1967. Since that time, the property at 1226 Johnson Street has remained undeveloped, quietly waiting for the right time to be developed for the benefit of all.

Visit the koskela.ca website

Yleiskatsaus

Koko pitkän historiansa aikana Suomalais – Kanadalaisen Lepokotiyhdistyksen päämääränä on ollut auttaa yhteiskuntaa toimittamalla laadukkaita hoito- ja asuinpaikkoja vanhuksille.

Toimipaikkamme

Finnish Home (Lepokoti) on kaksikerroksinen hyväntekeväisyys hoitolaitos sopivasti etelä- Vancouveriin sijoitettuna. Lepokoti uusittiin vuonna 1995 ja siellä on 64 yksityishuonetta, joista 11 on omassa suljetussa ja turvallisessa dementia hoitosiivessään. Lepokodin molemmilla ker-roksilla on omat yleiset tilansa, avarat ruokailualueet, väljää tilaa ja runsain mitoin luonnonvaloa. Potilaiden hoito toimii läpi vuorokauden, ja kummassakin kerroksessa on oma hoitoasemansa.

Lepokodin viereisillä tonteilla sijaitsevat kaksi erillistä vanhusten itsenäiseen asumiseen tarkoi-tettua vuokrataloa. Klikkaa tästä jos haluat lisää tietoa.

Coquitlamin Kiinteistö: Herra ja Rouva Koski kaukonäköisyyden ja anteliaisuuden kautta Suomalais-Kanadalainen Lepokotiyhdistys vuonna 1967 peri heidän omistamansa melkein 5 eekkerin maa-alueen joka sijaitsee Coquitlam Centerin pohjoispuolella. Siitä lähtien tontti on pysynyt kehittämättömänä, hiljaa odottaen oikeaa aikaa jolloin se kehitetään meidän kaikkien hyväksi.

Visit the koskela.ca website